Sự kiện

K'Lang Adventure đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam, mang đến những hoạt động thú vị, truyền tải tinh thần du lịch, bảo tồn văn hoá và nâng cao sự kết nối:
- Giải chạy thường niên:
- Lễ hội carnival
- Hội chợ nông sản, thủ công mỹ nghệ: