Tin tức

Ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hòa mình vào thiên nhiên qua các hoạt động trekking, camping trong rừng sâu. Hít trọn không khí mát lành của thảm thực vật nguyên sinh, thấm nhuần nét tinh tế trong văn hoá lâu đời của đồng bào Cơtu.

All Elephants Deserve the Freedom to Roam 3

In recognition of World Elephant Day on 12th August, we’d like to shine a spotlight on these incredible creatures.

All Elephants Deserve the Freedom to Roam 2

In recognition of World Elephant Day on 12th August, we’d like to shine a spotlight on these incredible creatures.

All Elephants Deserve the Freedom to Roam

In recognition of World Elephant Day on 12th August, we’d like to shine a spotlight on these incredible creatures.