Mạo hiểm & thử thách

Không có cung đường thú vị nào là không ẩn chứa những mạo hiểm thử thách. Được đánh giá ở mức độ 6/10, chuyến hành trình đến với Tây Giang vừa hấp dẫn nhưng cũng đặt ra các "trekker" những bài toán khó nhằn.

Địa hình trơn dốc nguyên bản bởi thảm rêu, đôi chút gồ ghề của cụm rễ nhô cao hay sự nhấp nhổm của suối, thác, mỏm đá dọc hành trình xuất hiện đan xen trong lịch trình. Đặc biệt hơn, sự hấp dẫn đến không thể cưỡng lại của cung đường trekking Tây Giang chính là sự thô mộc, chưa hề có dấu tích của khai phá, đặt để hay xây dựng, tất cả đều là một khung cảnh tự nhiên được đúc kết của Mẹ Rừng.